Medische kosten van de hond

Hulphond Magazine september 2015In de “hondenwereld” zijn altijd bepaalde topics “hot” en als je lang genoeg meeloopt zie je dat sommige topics weer terugkomen.

Bob Carrière geeft in Hulphond Magazine antwoord op veelgestelde vragen met betrekking tot de ‘medische kosten van de hond’.

Lees het artikel hieronder of download hier het PDF: HH September 2015

“Zo is er nu bijvoorbeeld enorm veel te doen over illegale hondenimport en de risico’s van het importeren van honden uit gebieden waar nog enge ziekten aanwezig zijn. Dit probleem zal ondanks verscherpte regelgeving blijven bestaan. De commerciële winst voor de handelaren is dermate interessant en de pakkans dermate klein dat de keus door bepaalde mensen snel is gemaakt. De overheid heeft onvoldoende (financiële) slagkracht dus van effectieve handhaving is geen sprake.

Toeristen nemen ook goed bedoeld dieren mee, maar hebben letterlijk en figuurlijk geen idee wat ze in huis halen. Vaak met hoge medische kosten tot gevolg om nog maar niet te spreken van gedragsproblemen die kunnen ontstaan indien zo’n hond een mislukte jeugd heeft gehad.

Een ander ‘hot topic’ is altijd de medische kosten van een hond. De hoogte van deze kosten staat mijn inzien niet ter discussie. Diereigenaren verwachten tenslotte een hoog zorgniveau, in vele gevallen al vergelijkbaar met het zorgniveau voor de mens, echter voor een fractie van de prijs. Een uitgebreide orthopedische knieoperatie bij een hond van 650 kilo kost 1500,00 en bij de mens kan je daar gemakkelijk een “0” achter plaatsen. Meer vraagtekens rijzen er over het verschil in prijzen. Ten eerste is het een vrije markt. De overheid wil dat er concurrentie is onder gezelschapsdierenartsen zodat de diereigenaar een keus heeft en die is er volop tegenwoordig.De prijsstelling van dierenartsen is net zoals bij andere branches: de kosten worden geraamd, de marge wordt vastgesteld en dat leidt tot verkoopprijzen van producten en diensten. Omdat met name de kosten enorm kunnen verschillen van kliniek tot kliniek zijn er ook grote prijsverschillen. Zo zijn bijvoorbeeld de kosten van goede nascholing torenhoog en ook de kosten van deskundig personeel zijn in Nederland niet mals.

Ook wordt wel eens gedacht dat volumekorting mogelijk is, zoiets van; 3 sterilisaties halen, twee betalen. Als je hier even over nadenkt zie je vanzelf dat dat natuurlijk niet kan. Wel zie je bij grote klinieken structurele kortingen voor “grootafnemers”. Gelukkig leven we in Nederland in een vrije markt die in het algemeen meer voordelen heeft voor consumenten dan voor producenten en dienstverleners.

Veel diereigenaren kunnen de kwaliteit van de geleverde dienst niet beoordelen en gaan af op hun gevoel en gelukkig kan iedereen daar zelf de waarde van bepalen, zeker in een vrije markt!”

– Bob Carrière, Lid bestuur Groep Geneeskunde Gezelschapsdieren. Directeur Sterkliniek Dierenartsen BV.