Dektijdstip

Dektijdstip:

Tijdens de loopsheid is een teef maar een korte periode vruchtbaar. Veel reuen weten wanneer deze periode is. De mogelijkheid is er meestal niet om permanent een reu aanwezig te hebben. Bovendien kunnen onervaren teven erg gemeen zijn ten opzichte van de reu. Gemiddeld ligt het moment van dekken tussen de negende en twaalfde dag na het begin van de loopsheid. Soms komt het voor dat teven op dag 6 of pas op dag 16 te dekken zijn.
Er zijn fokkers die weten (of denken te weten) wanneer hun teef zover is. Het is zo dat maar een zeer klein percentage teven op dezelfde dag vruchtbaar is.

Wil men meer zekerheid dan kan men door middel van een hormoonbepaling in het bloed het juiste tijdstip laten bepalen. De dierenarts neemt bloed af en kan aan de hand van de uitslag bepalen wanneer het beste dekmoment is. Er zijn verschillende testen waarvan de een betrouwbaarder is dan de ander.

Loopsheid en progesteron bepaling:

De loopsheid is eigenlijk op te delen in 2 fasen, voor het gemak hier even fase I en II genoemd. De eerste fase duurt gemiddeld 9 dagen (tussen de 3 en 17 dagen). In deze eerste fase zijn de teven wel aantrekkelijk voor de reu maar zijn zeker niet paringsbereid. Op dag 1 van deze fase begint de bloeding. Fase II duurt eveneens gemiddeld 9 dagen (tussen de 3 en 21 dagen) in deze fase is de teef ook bereid de reu toe te laten. Op dag 1 van deze fase vindt de eisprong plaats.

Als de reu gedurende de hele loopsheid bij de teef aanwezig is bepalen zij meestal zelf het juiste dekmoment. Aangezien dit meestal niet het geval is, kunnen wij hier een handje bij helpen. Wij kunnen dit moment bepalen door de hoeveelheid progesteron in het bloed te meten. Dit hormoon zorgt ervoor dat de teef dekbereid is. Bij eventuele dracht zorgt dit hormoon voor de instandhouding hiervan.

Het progesteron begint ongeveer 2 dagen voor de eisprong te stijgen. Het meest geschikte dekmoment is 2 dagen na de eisprong. Aan de hand van de hoeveelheid hormoon in het bloed kunnen we daarom ongeveer zeggen wanneer het beste moment is om te dekken. Nadat er bloed is afgenomen gaat dit naar het laboratorium waar de exacte hoeveelheid van dit hormoon in het bloed bepaald wordt. Er zijn ook andere methodes om progesteron te meten, waaronder de methode met een kleuring. Deze methode geeft geen exacte waarde en is dus veel minder nauwkeurig. Waardoor het juiste dektijdstip moeilijker te bepalen is.