Retour medicijnen/ voer

Retour van medicijnen en/of voer

Ondanks dat het feit dat we zo zorgvuldig mogelijk omgaan met het voorschrijven van medicijnen kan het natuurlijk toch gebeuren dat u restanten van medicijnen overhoudt: bv omdat een dier veel sneller is genezen dan verwacht, omdat er is overgestapt op een ander medicijn, of – helaas – omdat uw dier is overleden.

Uiteraard moet u met overtollige medicijnen zorgvuldig omgaan : ze mogen dus niet bij het ‘gewone’ afval gedaan worden, omdat ze vallen in de speciale categorie ‘klein chemisch afval’ : u kunt dit gratis inleveren bij de gemeente.
Regelmatig wordt ons gevraagd of wij dergelijke medicijnen niet kunnen hergebruiken of vergoeden: het zal duidelijk zijn dat dit in elk geval voor medicijnen die over de vervaldatum heen zijn wettelijk niet mag. Voor medicijnen die nog binnen de houdbaarheidsdatum zitten is het probleem dat de bewaarcondities (waar wij en onze leveranciers aan moeten voldoen) door ons niet meer controleerbaar zijn zodra een voorgeschreven medicijn onze kliniek heeft verlaten. Nu zult ù daar zorgvuldig mee omgaan, maar bedenk dat wij bij het afleveren van medicijnen ALTIJD moeten kunnen instaan voor de kwaliteit ervan: dit kunnen wij niet meer als ze buiten onze controle bewaard zijn.

Wij verzoeken u daarom medicijnen maar ook bijvoorbeeld insulinespuitjes in te leveren bij het klein chemisch afval. Kijk voor meer informatie op de site van de DAR.

Ook voeding die u over heeft kunnen wij om dezelfde redenen helaas niet terugnemen. In veel gevallen kunt u, een beetje afhankelijk van het soort voeding, er een andere huisdier bezitter of anders de dierenambulance een plezier mee doen.